ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ทันโลก
วิทยาศาสตร์
ม.4 ,
0 คน
10 คน
นายประภัส ผลหมู่

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30608 นายอัศวิน ใจเกี๋ยง ม.4/2 2018-11-08 11:34:02
2 30599 นายจุลจักร เมืองแสน ม.4/2 2018-11-08 11:34:14
3 32024 นายภัทรศัย ฟ้าอำนวยผล ม.4/2 2018-11-08 11:34:26
4 30566 นายสนุ๊ก อุดมภูมิ ม.4/2 2018-11-12 10:47:05