ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

วิทยาศาสตร์อาวกาศ
วิทยาศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นายทวี ม่วงมนตรี
0 คน
นายทวี ม่วงมนตรี

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31648 เด็กชายโชติพัฒน์  วัฒนอริยกิจ ม.1/1 2018-05-31 20:52:24
2 31656 เด็กชายพัชรพล สมีพวง ม.1/1 2018-05-31 20:52:52
3 31653 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จิมแสง ม.1/1 2018-05-31 20:53:14
4 31649 เด็กชายธนวัฒน์  วศินานุรักษ์ ม.1/1 2018-06-08 07:32:32