ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

จินตคณิต
คณิตศาสตร์
ม.5 ,
0 คน
10 คน
นางสาวอภิญญา มีสุข

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30131 นางสาวญาณิศา ปั้นจั่น ม.5/1 2018-11-12 10:00:18
2 30136 นางสาวน.ส.ไพลิน ประถังธานี ม.5/1 2018-11-12 10:00:26
3 30128 นางสาวกานต์ธิดา บำเรอ ม.5/1 2018-11-12 10:00:34
4 31609 นางสาวน.ส.ชุตินันท์ วงศ์สิกุล ม.5/1 2018-11-12 10:01:34