ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

จับคำคล้องต้องวลี
ภาษาไทย
ม.3 ,
19 คน
นายอำพล แป้นแสง
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31600 เด็กหญิงธนวรรณ์ สีเทา ม.3/8 2018-05-28 12:23:27