ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ปริศนาคำทาย
ภาษาไทย
ม.1 ,
15 คน
นายเชาว์วัฒน์ ดีดอม
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31783 เด็กชายรัฐภูมิ เอี่ยมวิสูตร ม.1/5 2018-11-05 06:22:06
2 31744 เด็กชายเปี่ยมรัก บำรุงรัมย์ ม.1/4 2018-11-05 06:23:28
3 31824 เด็กชายทีม ฉันท์สำราญ ม.1/6 2018-11-05 06:24:51
4 31819 เด็กชายรัฐภูมิ ศรีษะ ม.1/6 2018-11-05 06:26:01
5 31814 เด็กชายจิรวัฒณ์ เม่นเขียว ม.1/6 2018-11-05 06:26:40
6 31738 เด็กชายชนพัฒน์ พุฒิสาร ม.1/4 2018-11-05 06:26:51
7 31741 เด็กชายธนพัฒน์ พุทธวงษ์ ม.1/4 2018-11-05 06:28:07
8 31746 เด็กชายพีรพล นันทแกล้ว ม.1/4 2018-11-05 07:24:47
9 31749 เด็กชายสุริยะ เอกกลาง ม.1/4 2018-11-05 07:25:15
10 31735 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ภูมิดล ม.1/4 2018-11-05 07:25:25
11 31707 เด็กชายอัครพน ถมยา ม.1/3 2018-11-05 07:27:25
12 31698 เด็กชายชยธัช ชาติชัย ม.1/3 2018-11-05 08:56:32
13 31705 เด็กชายภคพล พิศคล้าย ม.1/3 2018-11-05 08:57:11
14 31874 เด็กชายสุรศักดิ์ แสงเชื้อพ่อ ม.1/7 2018-11-12 12:48:42