รายชื่อชุมนุม

ลำดับ ชื่อชุมนุม ระดับชั้น จำนวนที่รับ ลงทะเบียน
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.ต้น ม.ปลาย
1 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 0/0 10/10 ลงทะเบียน
2 แฮนด์บอล 37/70 11/20 ลงทะเบียน
3 ซูโดกุ 0/0 4/10 ลงทะเบียน
4 จินตคณิต 0/0 4/10 ลงทะเบียน
5 A-Math 0/0 10/10 ลงทะเบียน
6 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 15/15 0/0 ลงทะเบียน
7 คิดเลขเร็ว 0/0 0/10 ลงทะเบียน
8 A-Math 15/15 0/0 ลงทะเบียน
9 ส่งเสริมทักษะการคิด 16/16 0/0 ลงทะเบียน
10 คณิตศิลป์ 3/15 0/0 ลงทะเบียน
11 คิดเลขเร็ว 15/15 0/0 ลงทะเบียน
12 ซุโดกุ 15/15 0/0 ลงทะเบียน
13 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 0/0 57/90 ลงทะเบียน
14 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 0/0 26/50 ลงทะเบียน
15 Stem 21/21 4/10 ลงทะเบียน
16 ส่งเสริมวิชาการ ม. 6 0/0 125/200 ลงทะเบียน
17 พับเหรียญพาเพลิน 15/15 0/0 ลงทะเบียน
18 ภาษาพาเพลิน 0/0 14/14 ลงทะเบียน
19 ครอสเวิร์ดพิชิตคำศัพท์ 15/15 0/0 ลงทะเบียน
20 ประชาสัมพันธ์ 0/0 6/10 ลงทะเบียน
21 Story Telling(นิทานภาษาอังกฤษ) 15/15 0/0 ลงทะเบียน
22 ร้อยมาลัยไหว้พระ 0/0 14/15 ลงทะเบียน
23 ละครสั้นหรรษา 14/17 0/0 ลงทะเบียน
24 Khmer in love (ภาษาเขมร) 15/16 0/0 ลงทะเบียน
25 อีสานพาเพลิน 15/15 0/0 ลงทะเบียน
26 นิปปอน (Japan) 0/0 9/10 ลงทะเบียน
27 เครื่องร่อน 6/19 0/0 ลงทะเบียน
28 ทันโลก 0/0 4/10 ลงทะเบียน
29 ศิลปะม้วนกระดาษ (มีค่าอุปกรณ์ 100 บาท) 0/15 0/0 ลงทะเบียน
30 สมุนไพรไทยสู่สากล 18/19 0/0 ลงทะเบียน
31 พับกระดาษโอริกามิ 14/15 2/10 ลงทะเบียน
32 พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิต 0/0 8/10 ลงทะเบียน
33 วิทยาศาสตร์อาวกาศ 15/15 0/0 ลงทะเบียน
34 เรียนรู้จากข่าวสาร 8/15 0/0 ลงทะเบียน
35 วิทย์หรรษา 14/15 0/0 ลงทะเบียน
36 รักสุขภาพ 11/15 3/10 ลงทะเบียน
37 ยุวพยาบาล 8/8 2/2 ลงทะเบียน
38 บาสเกตบอล 50/51 9/20 ลงทะเบียน
39 เทควันโด 18/18 0/0 ลงทะเบียน
40 แบดมินตัน 0/0 24/24 ลงทะเบียน
41 คำศัพท์จับความคล้อง 7/15 0/0 ลงทะเบียน
42 ธนาคารโรงเรียน 0/0 13/24 ลงทะเบียน
43 รู้รักษ์ภาษาไทย 9/15 0/0 ลงทะเบียน
44 เล่าข่าวเล่าเรื่อง 7/15 0/0 ลงทะเบียน
45 ปริศนาคำทาย 14/15 0/0 ลงทะเบียน
46 หมอภาษา 18/18 0/0 ลงทะเบียน
47 อนุรักษ์ภาษา 17/17 0/0 ลงทะเบียน
48 ยุวบรรณารักษ์ตัวน้อย 28/28 0/0 ลงทะเบียน
49 นิทานคุณธรรม 0/0 11/12 ลงทะเบียน
50 ประดิษฐ์ไหมพรม (มีค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์) 14/15 0/0 ลงทะเบียน
51 เด็กกิจกรรม 0/0 12/15 ลงทะเบียน
52 ฟุตซอล 94/95 25/25 ลงทะเบียน
53 นักภูมิศาสตร์น้อย 17/17 0/0 ลงทะเบียน
54 ป๊อบอัพ 15/15 0/0 ลงทะเบียน
55 ประวัติศาสตร์อยุธยา 15/15 0/0 ลงทะเบียน
56 เทพหมากฮอส 15/15 0/0 ลงทะเบียน
57 ดอกไม้ประดิษฐ์ 15/15 0/0 ลงทะเบียน
58 บัณฑิตน้อย 16/16 0/0 ลงทะเบียน
59 สำรวจโลก 15/15 0/0 ลงทะเบียน
60 เส้นสายลายศิลป์ 0/0 14/14 ลงทะเบียน
61 ดนตรีไทย 11/19 2/10 ลงทะเบียน
62 ศิลป์สร้างสรรค์ 37/37 0/0 ลงทะเบียน
63 นาฎศิลป์ไทย 26/30 6/10 ลงทะเบียน
64 ดนตรีสากล 34/40 3/10 ลงทะเบียน
65 ศิลปะการแสดง 20/35 8/10 ลงทะเบียน
66 จิตอาสาต้นกล้าคนดี 0/0 7/13 ลงทะเบียน
67 ศัพท์สนุก 13/15 0/0 ลงทะเบียน
68 คนสร้างภาพ 10/15 0/0 ลงทะเบียน
69 อาชีพ 0/0 2/10 ลงทะเบียน
70 ญี่ปุ๊น..ญี่ปุ่น 15/15 0/0 ลงทะเบียน
71 สร้างสรรค์งานออกแบบ 16/16 11/14 ลงทะเบียน
72 กราฟฟิกเบื้องต้น 18/18 0/0 ลงทะเบียน
73 อัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ 0/0 15/15 ลงทะเบียน
74 สีสันดนตรี 14/15 0/0 ลงทะเบียน
75 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4/15 0/0 ลงทะเบียน
76 Kid คิดสร้างสรรค์ 19/19 0/0 ลงทะเบียน
77 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 0/0 46/60 ลงทะเบียน
78 การทำดอกไม้จากขวดพลาสติก 15/15 0/0 ลงทะเบียน