รายชื่อชุมนุม

ลำดับ ชื่อชุมนุม ระดับชั้น จำนวนที่รับ ลงทะเบียน
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.ต้น ม.ปลาย
1 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 0/0 20/20 ลงทะเบียน
2 แฮนด์บอล 53/70 13/20 ลงทะเบียน
3 ซูโดกุ 0/0 9/11 ลงทะเบียน
4 จินตคณิต(ลูกคิด) 0/0 0/10 ลงทะเบียน
5 A-Math 0/0 4/10 ลงทะเบียน
6 ซูโดกุ 18/19 0/0 ลงทะเบียน
7 คิดเลขเร็ว 0/0 0/10 ลงทะเบียน
8 A-Math 19/19 0/0 ลงทะเบียน
9 โสตทัศนศึกษา 20/20 0/0 ลงทะเบียน
10 คณิตศิลป์ 0/19 0/0 ลงทะเบียน
11 คิดเลขเร็ว 10/19 0/0 ลงทะเบียน
12 คิดเลขเร็ว 9/19 0/0 ลงทะเบียน
13 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 0/0 61/90 ลงทะเบียน
14 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 0/0 34/50 ลงทะเบียน
15 Stem 8/19 0/0 ลงทะเบียน
16 ติววิชาการ ม. 6 0/0 122/200 ลงทะเบียน
17 พับเหรียญพาเพลิน 17/19 0/0 ลงทะเบียน
18 ภาษาพาเพลิน 0/0 10/10 ลงทะเบียน
19 ครอสเวิร์ดพิชิตคำศัพท์ 19/19 0/0 ลงทะเบียน
20 Asian Star 0/0 13/13 ลงทะเบียน
21 ประชาสัมพันธ์ 0/0 1/10 ลงทะเบียน
22 Story Telling(นิทานภาษาอังกฤษ) 20/20 0/0 ลงทะเบียน
23 เครื่องดื่ม Mocktail 0/0 14/20 ลงทะเบียน
24 Crossword 16/19 8/10 ลงทะเบียน
25 งานประดิษฐ์ 19/19 0/0 ลงทะเบียน
26 อีสานพาเพลิน 19/19 0/0 ลงทะเบียน
27 ภาษาญี่ปุ่นสนุกสนาน 0/0 8/10 ลงทะเบียน
28 ภาษาจีน 19/19 0/0 ลงทะเบียน
29 เครื่องร่อน 11/19 0/0 ลงทะเบียน
30 ทันโลก 0/0 0/10 ลงทะเบียน
31 ศิลปะม้วนกระดาษ (มีค่าอุปกรณ์ 100 บาท) 0/19 0/0 ลงทะเบียน
32 สมุนไพรไทยสู่สากล 19/19 0/0 ลงทะเบียน
33 พับกระดาษโอริกามิ 0/0 8/10 ลงทะเบียน
34 เครื่องหอมและเครื่องแขวนไทย 15/19 0/0 ลงทะเบียน
35 วิทยาศาสตร์อาวกาศ 4/19 0/0 ลงทะเบียน
36 DIY สร้างสรรค์ 20/20 0/0 ลงทะเบียน
37 วิทย์หรรษา 14/19 0/0 ลงทะเบียน
38 รักสุขภาพ 10/19 0/0 ลงทะเบียน
39 ยุวพยาบาล 18/19 5/10 ลงทะเบียน
40 บาสเกตบอล 36/40 0/0 ลงทะเบียน
41 เทควันโด 14/19 0/0 ลงทะเบียน
42 แบดมินตัน 0/0 19/24 ลงทะเบียน
43 จับคำคล้องต้องวลี 1/19 0/0 ลงทะเบียน
44 ธนาคารโรงเรียน 0/0 24/24 ลงทะเบียน
45 พฤกษชาติในวรรณคดีไทย 0/0 0/10 ลงทะเบียน
46 อิตถีวรรณคดีไทย 2/19 0/0 ลงทะเบียน
47 ภาษาไทยในนิทาน 20/20 0/0 ลงทะเบียน
48 บ้านหมอภาษา 17/19 0/0 ลงทะเบียน
49 ภาษาภาสนุก 0/0 0/10 ลงทะเบียน
50 ห้องสมุด 21/21 0/0 ลงทะเบียน
51 นิทานคุณธรรม 0/0 7/10 ลงทะเบียน
52 ประดิษฐ์กล่องทิชชู่(มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์) 18/21 0/0 ลงทะเบียน
53 สวดมนต์ 0/0 4/10 ลงทะเบียน
54 ฟุตซอล 68/70 19/25 ลงทะเบียน
55 ประเพณีในอาเซียน 19/19 0/0 ลงทะเบียน
56 ป๊อบอัพ 19/19 0/0 ลงทะเบียน
57 จราจรอาสา 19/19 0/0 ลงทะเบียน
58 เทพหมากฮอส 20/20 0/0 ลงทะเบียน
59 ศาสตร์พระราชา 8/19 0/0 ลงทะเบียน
60 บัณฑิตน้อย 24/25 0/0 ลงทะเบียน
61 ประวัติศาสตร์ไทย 19/19 0/0 ลงทะเบียน
62 เส้นสายลายศิลป์ 0/0 16/19 ลงทะเบียน
63 ดนตรีไทย 17/19 2/10 ลงทะเบียน
64 ศิลป์สร้างสรรค์ 24/24 0/0 ลงทะเบียน
65 นาฎศิลป์ไทย 25/30 6/10 ลงทะเบียน
66 ดนตรีสากล 32/40 9/10 ลงทะเบียน
67 ศิลปะการแสดง 31/35 9/10 ลงทะเบียน
68 จิตอาสาต้นกล้าคนดี 0/0 13/13 ลงทะเบียน
69 ก้าวไกลกับ IT 19/19 0/0 ลงทะเบียน
70 สร้างสรรค์งานช่าง 17/19 0/0 ลงทะเบียน
71 ส่งเสริมอาชีพ 0/0 11/11 ลงทะเบียน
72 ญี่ปุ๊น..ญี่ปุ่น 20/20 0/0 ลงทะเบียน
73 เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาไทย 0/0 8/10 ลงทะเบียน
74 งานประดิษฐ์จากผ้า 20/20 0/0 ลงทะเบียน
75 กราฟฟิกเบื้องต้น 19/19 0/0 ลงทะเบียน
76 อัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ 0/0 23/30 ลงทะเบียน
77 ซ่อมบำรุงเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 21/21 0/0 ลงทะเบียน
78 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว 18/19 0/0 ลงทะเบียน
79 Kid คิดสร้างสรรค์ 27/35 0/0 ลงทะเบียน
80 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 0/0 39/40 ลงทะเบียน